Wycenę projektu i ofertę przygotowujemy zazwyczaj na podstawie rzutów architektonicznych otrzymanych od Państwa.

Po zaakceptowaniu oferty projektowej przez Klienta ustalamy termin spotkania. Na spotkaniu podpisujemy umowę.

Podczas pierwszego spotkania poznajemy indywidualne potrzeby inwestora, przeprowadzamy rozmowę na temat charakteru i stylu wnętrza oraz oczekiwań Klienta dotyczących projektu wnętrza.  Spotkanie to służy wytyczeniu ogólnego kierunku działań i określeniu zakresu dalszej współpracy.

PROJEKT KOMPLEKSOWY : architektura wnętrza

I etap Projekt wstępny – Koncepcja

Jeśli mieszkanie lub dom są już wybudowane przeprowadzamy inwentaryzację wnętrza (pomiary).

Jeżeli jest jeszcze przed budową pracujemy w oparciu o dostarczone przez Klienta plany.

Podczas I etapu projektu wstępnego powstaje koncepcja, ogólne zagospodarowanie wnętrza. Jest to rozplanowanie na rzucie 2d, z aranżacją funkcjonalną wnętrz oraz propozycje korekt ścianek działowych lub funkcji pomieszczeń.

Po zaakceptowaniu przez Klienta planów koncepcji wykonujemy komputerowe, fotorealistyczne wizualizacje wnętrz, które w znaczny sposób przybliżają inwestorowi przyszły wygląd wnętrz, zastosowane we wnętrzu materiały, kolorystykę, panujący klimat.

Przedstawiamy i omawiamy je na  kolejnych spotkaniach i wprowadzamy ewentualne zmiany, aż do momentu pełnej akceptacji przez Klienta.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby. Elastyczność i indywidualne rozpatrywanie Państwa oczekiwań to dla nas priorytet.

Projekt wstępny zawiera:

 •    · inwentaryzację pomieszczeń (w przypadku braku aktualnych planów)
 •    · rzuty pomieszczeń wraz z wytyczeniem funkcji w skali 1:50
 •    · wizualizacje wnętrz

na tym etapie –    ustalamy główne założenia, funkcję pomieszczeń, kolorystykę i charakter wnętrza. Wstępnie wybieramy materiały, meble użyte we wnętrzu.

Po pełnej akceptacji przez Klienta wykonujemy dokumentację techniczną.

II etap Dokumentacja techniczna

zawiera: zwymiarowane i opisane rysunki wykonawcze projektowanych pomieszczeń:

 •      rzuty w skali 1:50
 •      układ i rozrysowanie podłóg w skali 1:50
 •      projekt oświetlenia i sufitów podwieszanych w skali 1:50
 •      widoki ścian w skali 1:50 (1:20)
 •      rysunki wykonawcze mebli na wymiar w skali 1:50 (1:20)
 •      rysunki wybranych detali (rys. w skali)
 •      rysunki rozmieszczenia punktów oświetleniowych, włączników i gniazd wtykowych (rys. w skali)
 •      rysunki rozmieszczenia punktów wyjściowych dla instalacji wodno-kanalizacyjnej (rys. w skali)
 •      rysunki rozmieszczenia ogrzewania podłogowego (rys. w skali)

Zestawienia:

kolorystyki: oznaczenia kolorów farb (numery wg producentów lub uniwersalnego wzornika barw NCS, RAL)

nazw i ilości materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrza: drzwi wewnętrznych, podłóg, parkietów, urządzeń AGD, armatury sanitarnej, ceramiki

łazienkowej, płytek ceramicznych

mebli, opraw oświetleniowych, tapet, okładzin ściennych, tkanin, dodatków

III etap – Nadzór autorski nad realizacją

Nadzór autorski ma na celu jak najlepszą, zgodną z założeniami koncepcyjnymi projektu realizację – wykończenie wnętrz.

Jest to stała współpraca architekta z wykonawcą od początku do końca prac budowlanych, wykończeniowych.